Historie muzea

Valečské muzeum bylo poprvé otevřeno v roce 2008 u příležitosti 650. výročí založení barokního městečka Valeč. Muzejní prostory byly rozdělené na dvě části. První část připomínala historii barokního městečka včetně rodů, které zde žily, dobového nábytku i figurín valečských pánů. Druhá část byla určena pro výstavní účely. Za vznikem muzea stála NADACE Valeč a několik dalších subjektů, jejichž původ a historie je neméně zajímavá.

Z dostupných zdrojů se můžete dočíst o falešné baronce, patronce a čestné občance obce Valeč, která muzeum slavnostně otevřela za potlesku mnoha známých osobností a po nějaké době záhadně zmizela. Součástí expozice je také dokumentární film, který přibližuje mnohaletou historii Valče včetně odsunu sudetských němců po druhé světové válce. Film je stále promítán v českém i německém jazyce.

V roce 2013 přešla budova do soukromých rukou a proběhla její kompletní rekonstrukce (stará budova jednoty se skleněnými výlohami byla přestavěna). Muzeum dostalo nejen nový kabát, ale i uvnitř si můžete prohlédnout mnoho nových exponátů, které majitelé s pomocí mnoha dárců úspěšně rozšiřují.

Muzeum Valeč najdete v Široké ulici, jen několik kroků od náměstí a místní radnice.

Ve dvou místnostech se nachází exponáty, které byly zachovány z původní sbírky založené "baronkou".

Snahou muzea je přiblížit život na českém venkově a to pohledem na život panských rodů a v protikladu představit i život obyčejných venkovanů.

Vidět zde můžete ukázku panského života, drahé šaty, šperky a prostředí zámku, který také můžete ve Valči navštívit, ale jako u mnoha státních památek, zde stále probíhá pomalá rekonstrukce.

Na druhé straně jsou v muzeu umístěny exponáty přibližující život a práci prostého venkovského lidu a to v různých historických obdobích.  V expozici jsou zastoupeny také hračky pro děti, které měly děti pobavit, ale také je připravit na budoucí život. Chlapecké hračky byly spíše technické – hlavolamy, stavebnice nebo vojáčci. Děvčata si hrála s panenkami, medvídky, pokojíčky či kočárky.

Chloubou expozice jsou dvě loutková divadélka, která byla v Čechách velmi oblíbená a zastoupena snad v každé domácnosti.

V roce 2014 Valeč slavila pětisté výročí povýšení na tržní městečko. V muzeu si můžete prohlédnout pečetě udělené králem Vladislavem II. Jagelonským v roce 1514.

Součástí muzea je také infocentrum a letní sousedská zahrada.

   

Návštěvníci Valče jsou mile překvapeni malebností městečka a rádi se sem vrací. V letních měsících probíhá komentovaná prohlídka s průvodcem. Na podzim a v zimě mohou milovníci starých časů muzeum navštívit také a po zhlédnutí stálé expozice, doplněné tematickou výstavou, si odpočinout a vychutnat dobrou kávu v přilehlé restauraci, která je součástí muzejní budovy.