Zajímavosti

Láká historie, hudba, umění a klid

Zámek, muzeum, kostely, park a sochy Matyáše Brauna, iluzorní brány a spousta dalších zajímavostí, tím vším je Valeč doslova nabita. Na jednom kilometru je více památek než v Praze. Ruch velkoměsta tady ale nehledejte.

Státní zámek Valeč a jeho přilehlý park patří mezi stálice mezi návštěvními místy na Karlovarsku. Valeč však nabízí daleko více turistických atrakcí.

 

 Obec Valeč

leží na východní straně hranic karlovarského kraje v chráněné krajinné oblasti na úpatí Doupovských hor. Malebnou polohu barokního městečka v překrásné krajině zdůrazňuje již z dálky viditelný zámek, který byl postaven na místě původního gotického hradu. Valeč podle dochovaných historických záznamů byla do roku 1945 v postupném vlastnictví 11 rodů. Na vzhledu Valče a jejím architektonickém řešení se nejvíce podílel rod Štampachů a následně spřízněný rod Glogenů. Oba rody působily na Valečsku od roku 1571 do roku 1797. Zejména období konce 17. století a první poloviny 18. století je považován za „zlatý věk“. Ve Valči naleznete ukázky staveb různých společenských vrstev venkovského obyvatelstva. Dochovaly se zde domy čtvrtníků, láníků a měšťanů, hrázděnky i dřevěnice. Zachoval se špitál, dům zámeckých kaplanů a kontribučenská sýpka. Ve Valči a jejím okolí se nachází mnoho drobných kulturních památek, kapliček, desítek soch a různých artefaktů www.valec.cz/

 

Křížová cesta

Letošním lákadlem pro turisty je jistě obnovená křížová cesta (NPÚ), jejíž zastavení byla vystavěna na místech původních kamenů. Kžížová cesta je zakončena třemi sochami a křížem.

 

Farní kostel svatého Jana Křtitele

je umístěn v pomyslném těžišti téměř trojúhelníkovitého Trhového náměstí ve Valči, postupná rekonstrukce byla zahájena v roce 1993, kostel je typický svou dřevěnou věží, ve které jsou 2 zvony: zvon Čtyř evangelistů a zvon Štampachů, rekonstrukce byla ukončena v roce 2008.

Státní zámek Valeč

stojí pravděpodobně na místě původního gotického hradu. V roce 1945 byl zámek hraběti Larischovi zkonfiskován a předán do užívání Organizaci politických vězňů, později jej spravovalo Ústřední ředitelství státních lesů a statků, poté byl zámek užíván jako domov pro korejské děti a od roku 1953 jako dětský domov. Při požáru v roce 1976 bylo zničeno celé první patro se střechou a dodnes není zámek zcela opraven. Zrekonstruována byla střecha, fasáda a některé interiéry, zvláště sál Bernarda Brauna, který je zpřístupněn a stojí za vidění, společně se zámeckým parkem, kde jsou umístěny sochy Matyáše Bernarda Brauna www.zamek-valec.cz/

Dům zámeckých kaplanů

je barokní stavba z roku 1701, fasáda je členěna pilastry a průběžnými římsami, střecha je mansardová, vstupní portál zdobí znak hrabat Thurn-Valsassina, interiér má plochý strop s pozdně barokními štukovými rámy. Kompletní rekonstrukce fary byla dokončena v roce 2007, úprava topných těles a přístupové cesty v roce 2013. Dům spravuje NADACE Valeč v Čechách a dnes slouží veřejnosti jako sídlo a návštěvníkům nabízí prostory k ubytování.                   

 

 

  

Kostel Nejsvětější trojice

postavený architektem Biana Rossou v roce 1710 až 1728, barokní skvost městečka, je již zrekonstruován. Stavbu tvoří čtvercová loď s trojbokým presbytářem a zachovaný interiér kostela, dobové intarzované lavice a barokní varhany, zhotovil varhanář Leopold Spiegl kolem roku 1720.

 

Sloup Nejsvětější trojice

Před kostelem stojí morový sloup, který byl postaven podle návrhu architekta Františka Maximiliána Kaňky a osazen sochami z dílny Matyáše Bernarda Brauna. 

vary.idnes.cz/ve-valci-otevreli-opraveny-kostel-a-sloup-nejsvetejsi-trojice-p7o-/vary-zpravy.aspx?c=A111007_153630_vary-zpravy_sou

 

Tradiční akce

Slavnosti květů

Každoročně patří třetí sobota v květnu oslavě kvetoucích stromů - jabloní, hrušní a třešní. Lidé tak slavili příchod jara a pomocí oslav si chtěli zajistit bohatou úrodu. Kvetoucí sady byly chloubou Valče široko daleko a slavnost vyhledávanou atrakcí. Akce se koná třetí víkend v květnu, zpravidla okolo dvacátého.

20. 05. 2017 - Trhové náměstí Valeč, spousta doprovodných akcí po celé Valči i v okolí

Funny Moon

je mezinárodní festival konaný zpravidla druhý týden v červenci, který organizují nezávislí nadšenci a pomalu se dostává do všeobecného povědomí. Festival není jenom o hudbě, ale i jiných vjemech, včetně obrazotvornosti, hry světel a stínů.

Akce probíhá pod širým nebem nad areálem zámku na tajemném místě zveném JINOTAJ.  

 

13. - 17. 07. 2017 - JINOTAJ, Valeč

Povaleč

vznikl z iniciativy několika kamarádů v roce 2006. Povaleč se snaží být otevřený všem lidem, stylům, odvětvím umění a inovacím. Povaleč chce lidi sbližovat a dávat prostor kvalitní kultuře. Přestože se původní záměr již trochu mění a akce dostává komerčnější podobu, je Povaleč skvělou akcí každoročně první víkend v srpnu.  

03. - 06. 08. 2017 - Zámecký park Valeč, spousta doprovodných akcí v okolí