Současná historie muzea se začala psát v červnu 2013, kdy bylo muzeum znovuotevřeno veřejnosti. Budova dostala zcela nový kabát a náplň zásluhou majitelů, kteří dochovalou, skromnou sbírku v obci zachovali a postupně ji rozšiřují pomocí darů od návštěvníků, kterým se tady zalíbilo, zápůjčkami od místních rodáků, ale i za přispění dárců, kteří si malé muzeum našli, zcela náhodně, na internetu. Všem patří velké poděkování.

V současné době muzeum nabízí stálou expozici dobových řemesel, ukázku tradičního venkovského obydlí i zámeckých prostor. Součástí jsou místní kroje i panské kostýmy. Expozice je doplněna kopiemi erbů místního panstva a kolekcí podobizen Štampachů a s nimi spřízněných rodů. V průběhu roku se zde konají i krátkodobé výstavy.

muzeum valec03 muzeum valec04

Poutavý výklad je doplněn dokumentárním filmem o Valči včetně popisu historických faktů o odsunu původního německého obyvatelstva. Film je promítán v českém i německém jazyce.

Novinkou pro návštěvníky jsou komentované prohlídky nejen muzea, ale celé Valče a jejího okolí s průvodcem, kterou si můžete objednat.

Muzeum nabízí vlastní turistickou vizitku, turistickou známku nebo razítko do turistického deníku. Pro cyklisty je připraven cykloprůvodce a novinkou pro pěší jsou krásné ilustrované mapy s komentářem. Zakoupit si zde můžete i další upomínkové předměty.

Muzeum je soukromé, nebylo podpořeno žádnou dotací ani grantem. Provoz muzea je zajištěn pouze za pomoci několika dobrovolníků.

Muzeum Valeč najdete v Široké ulici, jen několik kroků od náměstí s kostelem Narození sv. Jana Křtitele.

 

Těšíme se na Vaši návštěvu.