We work with passion
Marelli Automotive Lighting Jihlava s.r.o.
We work with passion
VHST s.r.o.
We work with passion
Kostel sv. Jakuba většího v Jihlavě
We work with passion
Enviropol s.r.o.
We work with passion
Centrum Telč ÚTAM AV ČR
We work with passion
Jipocar Transport, s.r.o.
We work with passion
ALFA IN a.s.
We work with passion
MANN+HUMMEL (CZ)
We work with passion
OPTOKON Kable Co., Ltd., s.r.o.
We work with passion
město Telč
We work with passion
Štěpnický rybník, Telč
We work with passion
General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.
We work with passion
OptoNet Communication, spol. s r.o.
We work with passion
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
We work with passion
parkoviště Na Sádkách, Telč
We work with passion
Bosch Diesel s.r.o. Jihlava
We work with passion
Staroměstský rybník, Telč
We work with passion
rybník Nadymák, Telč
We work with passion
KOSYKA, s.r.o.
We work with passion
RIMOWA CZ spol. s r.o.

Projection studio

A family studio with a focus on project and engineering activities, on the implementation of industrial buildings, development projects,
engineering networks and reconstruction of monuments.

Personal approach
Precise work
Complete service

SERVICES_LABEL

SERVICES_ITEM_1

Kompletní řešení projektů

Zaštiťujeme a řídíme stavební záměry od A do Z. Stavební záměr začíná vstupními konzultacemi, nalezením nebo posouzením vhodné lokality pro výstavbu a vypracováním studie proveditelnosti. V mnoha případech je potřeba zastupovat klienta při jednáních o záměru se zástupci dotčených orgánů, státní správy či fyzických a právnických osob. Následuje vypracování projektové dokumentace dle potřeb klienta, vyřízení stavebního povolení a organizace výběrového řízení na dodavatele stavebních prací. Při stavebních pracích vykonáváme autorský a technický dozor stavby. Po jejich ukončení zajistíme uvedení do zkušebního provozu či kolaudaci. Po celou dobu realizace stavebního díla probíhají konzultace s investorem, aby výsledek byl přesně takový, jaký si přeje.

SERVICES_ITEM_2

Studie záměrů výstavby

Studie proveditelnosti obsahuje systematicky uspořádané informace potřebné pro celkové vyhodnocení investičního projektu. Souhrnně ze všech realizačně významných hledisek popisuje investiční záměr. Má za úkol zhodnotit různé alternativy a posoudit uskutečnitelnost daného investičního projektu a poskytnout veškeré podklady pro investiční rozhodnutí. Je nástrojem pro posouzení návrhu projektu zejména z ekonomického a technického hlediska. Jejím cílem je ověřit, zda byla vybrána nejlepší možná varianta, byly přesně odhadnuty potřebné finanční prostředky na realizaci projektu, byla prokázána trvalá udržitelnost investice a byla identifikována rizika.

SERVICES_ITEM_3

Projektová dokumentace

Klademe důraz na funkční a praktické řešení, které je zároveň elegantní a estetické. Naším cílem je kvalitní výsledek a spokojení klienti.
Zajišťujeme činnosti od studie proveditelnosti až po reálné počítačově zpracované snímky ve vizualizacích. Vedení a koordinace projektových prací ve všech oblastech projektové dokumentace od základních představ a požadavků investora až po uvedení stavby do provozu.
Zajistíme veškeré nutné podklady pro přípravu zakázky od průzkumů, měření, potřebných stanovisek až po technické a ekonomické řešení.
Poskytujeme poradenské služby pro veškeré úrovně výstavby, realizace interiérů a přípravy pro spuštění fungování novostavby.

SERVICES_ITEM_4

Inženýrské činnosti

Inženýrská činnost zahrnuje vedení a koordinaci projektových prací, přípravu zakázky s nezbytným zajištěním potřebných podkladů, průzkumů, posudků, potřebných stanovisek státní správy a technického řešení. Dále obsahuje vyřízení veškerých povolení potřebných pro realizaci stavby, územních řízení, stavebních povolení, ohlášení stavby, veřejnoprávních smluv a certifikátů stavebního inspektora.
Koordinujeme a zajišťujeme výběrová řízení na dodavatele stavby a po dobu výstavby také autorský dozor. Zpracováváme změny projektů na základě požadovaných změn. Klienta provázíme procesem od vyhledávání vhodných lokalit, studií využitelnosti, návrhy interiérů až po pomoc při uvádění stavby do provozu.

SERVICES_ITEM_5

Technické dozory staveb

Aby proběhla stavba každého objektu řádně dle schválené projektové dokumentace a podmínek stavby, je třeba zajistit řádný neformální výkon technického dozoru investora. Provádíme činnosti spojené s výkonem této funkce všem investorům pro jakoukoliv stavbu v tomto rozsahu:

 • organizace kontrolních dnů;
 • dozor nad dodržováním kvality prováděných prací;
 • dozor nad dodržováním schválené projektové dokumentace;
 • kontrola použitých materiálů během realizace stavby;
 • přejímka rozhodujících etap výstavby;
 • přejímka rozhodujících konstrukcí před zakrytím;
 • kontrola harmonogramu prováděných prací;
 • kontrola podkladů pro fakturaci realizačních etap výstavby;
 • koordinace případných změn projektové dokumentace;
 • dozor nad vedením stavebního deníku;
 • dozor nad odstraňováním vad a nedodělků.

SERVICES_ITEM_6

Návrhy a realizace interiérů

Zajišťujeme komplexní služby od návrhu, provedení rozpočtu, dodávku interiérového vybavení až po realizaci interiéru.

 • dispoziční řešení interiéru;
 • barevné ladění interiéru, dekorace a doplňky;
 • designový, typový a atypický nábytek na míru;
 • návrhy interiérů obývacích pokojů, dětských pokojů, ložnic,
  kuchyní, koupelen, kanceláří, zasedacích místností, chodeb…
 • 3D vizualizace;
 • vyhotovení dokumentace pro realizaci interiérů, specifikace materiálů;
 • spolupráce s ověřenými dodavateli vybavení a kvalitními řemeslníky.

TEAM_LABEL

phone  602 741 220
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ING. ARCH. JIŘÍ VOHRALÍK
Jednatel společnosti

phone  731 470 977
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ING. KAREL VOLDÁN
Jednatel společnosti

phone  723 875 799
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MGR. TEREZIE VOHRALÍKOVÁ
Inženýrská a administrativní činnost

phone  728 057 956
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ING. IVO ZAJONC
Inženýrská činnost

phone  723 001 336
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ING. ARCH. HANA VAVŘIČKOVÁ
Vedoucí architekt

phone  723 277 835
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ING. ROMAN POSPÍCHAL
Vedoucí projektant

phone  736 680 810
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LENKA NEZBEDOVÁ
Vedoucí projektant

phone  734 126 406
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TEREZA JŮZLOVÁ
Vedoucí projektant

STATS_LABEL

455
STATS_ITEM_1
28
STATS_ITEM_2
1010
STATS_ITEM_3
30
STATS_ITEM_4
9
STATS_ITEM_5
21mil.
STATS_ITEM_6

REFERENCES_LABEL

Již dlouhodobě spolupracujeme s Ateliérem AJV, především při využívání projektování staveb a inženýrských činností a to jak při plánovaných stavebních úpravách v mateřském závodě, tak i v pronajatých halách. Velice oceňuji erudovanost a rozsah činností, se kterými pomáhají již od fáze studie proveditelnosti, přes realizaci projektů, až po zdárnou kolaudaci. Významnou součástí je i estetický přínos staveb. Doporučuji.

Ing. Jiří Vlach
Facility manager, Technical Servis
Marelli Automotive Lighting Jihlava s.r.o.

S Ateliérem AJV spolupracujeme více než deset let na přípravě a realizaci náročných projektů. Nejvýznamnější akcí byla výstavba evropského Centra excelence Telč. Jednalo se o komplexní areál s velmi nestandardními požadavky na stavební řešení i technologické vybavení. Ateliér AJV zde prokázal vysokou míru profesionality při současné výrazné flexibilitě a potřebné operativnosti. Zařadil se tak mezi naše důležité obchodní partnery.

prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc.
Ředitel Ústavu teoretické a aplikované mechaniky
Akademie věd České republiky

Spolupráce s Ateliérem AJV probíhá již od roku 1993. Ateliér se podílel na projekci a projektovém řízení staveb pro výrobní a skladové haly, inženýrské sítě, parkoviště apod. Více jak polovina zastavěné plochy v areálu je dotčena jejich činností a prací.
Za dobu mého působení v oblasti nových staveb pro automobilový průmysl, jsem spolupracoval i s jinými firmami a mohu konstatovat, že je možné zařadit Ateliér AJV mezi přední projekční firmy v této oblasti.

Ing. Josef Mička
Facility manager a dlouholetý zaměstnanec
MANN + HUMMEL (CZ)

CLIENTS_LABEL

REFERENCE_LABEL

REFERENCE_ITEM_1
REFERENCE_ITEM_2
REFERENCE_ITEM_3
REFERENCE_ITEM_4

Areál v Budči na Slovensku
GLS Generel Llogistics Systems Slovakia s.r.o.

Areál v Nové Vsi u Třebíče
ALFA IN a.s.

Areál v Pelhřimově
OPTOKON Kable Co., Ltd., s.r.o.

Areál v Jihlavě
Marelli Automotive Lighting Jihlava s.r.o.

Areál v Jihlavě
OPTOKON, a.s.

Areál v Pelhřimově
RIMOWA CZ spol. s r.o.

Areál v Jihlavě
BOSCH DIESEL, s.r.o.

Areál v Jihlavě
KOSYKA, s.r.o.

Areál v Nové Vsi u Třebíče
MANN+HUMMEL (CZ) v.o.s

Areál v Jihlavě
Enviropol s.r.o.

Výstavba Centra Telč
ÚTAM AV ČR, v. v. i.

Areál ve Stříteži
Jipocar Transport, s.r.o

Areál v Jihlavě
General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.

Areál v Humpolci
DUO TRANS CZ, s.r.o.

Areál v Jihlavě
OptoNet Communication, spol. s r.o.

Areál v Pelhřimově
VHST s.r.o.

Územní studie
K Hanesovu mlýnu Štoky

Územní studie
Zelený Vrch Pelhřimov

Územní studie
Pod Dubovou skálou Štoky

Terasové domy
Zelený Vrch Pelhřimov

Územní studie
U Dvora II Luka nad Jihlavou

Územní studie
BR2 Luka nad Jihlavou

Územní studie
OV 26 Želiv

Bytové domy
Zelený Vrch Pelhřimov

Rekonstrukce
rybník Nadymák, Telč

Rekonstrukce
parkoviště Na Sádkách, Telč

Výstavba splaškové a dešťové kanalizace a ČOV
Malý Beranov

Rekonstrukce veřejného prostranství
Barvířská ulice, Třešť

Rekonstrukce veřejného prostranství
Nerudova ulice, Třešť

Rekonstrukce a odbahnění
Staroměstský rybník, Telč

Rekonstrukce a odbahnění
Štěpnický rybník, Telč

Výstavba centrální ČOV
areál MANN+HUMMEL CZ

Výstavba kanalizace a ČOV
Hluboké, Krokočín, Újezd u Rosic

Tréninkové hřiště SDH
lokalita u ČOV, Telč

Kanalizace a vodovod
Hradecká ulice, Telč

Výstavba vodovodu
obec Baliny

Výstavba kanalizace a ČOV
městys Jimramov

Kanalizace a vodovod
Dačická ulice, Telč

Výstavba kanalizace
sídliště Jana Žižky, Telč

Nadstavba Mateřské školy Nerudova
Telč

Rekonstrukce centra primární prevence a drogových služeb
Žďár nad Sázavou

Oprava střechy, průčelí a přilehlých věží
kostel sv. Ignáce z Loyloly, Jihlava

Oprava areálu kostela a fary
Jamné

Oprava kostela sv. Petra a Pavla
Batelov

Obecně rekonstrukce a opravy objektů
zóna UNESCO, Telč

Rekonstrukce hotelu Vyhlídka
Blansko

Přestavba objektu
náměstí T.G. Masaryka, Třešť

Obnova střešního pláště
kostel sv. Jakuba Většího, Jihlava

Přestavba budovy
Muzeum přírodního a kulturního dědictví, Telč

Contact

Ateliér AJV, s.r.o.
Čajkovského 37
586 01 Jihlava
731 470 977
info@atelierajv.cz
Firma je vedena
u Krajského soudu v Brně,
spisová značka: C 115794.
08842809
CZ08842809

google map location for website

Information about cookies

When you click on "Accept all cookies", you are giving your consent for cookies to be stored on your device to help with site navigation, data usage analysis and our marketing efforts.

Cookie settings


We use the following cookies

When you visit any website, it is likely that the site will obtain or store information on your browser, usually in the form of cookies. This may be information relating to you, your preferences and the device you are using. Most of the time this is used to improve the site so that it performs to your expectations. The information does not usually identify you as an individual, but overall it can help to tailor the environment to your needs. We respect your right to privacy and you may choose not to accept some cookies. By clicking on different titles, you will learn more and be able to change your settings. However, please remember that by blocking some cookies you can affect how the site works and what services are offered to you.

These cookies are necessary for the Website to function, so it is not possible to disable them. They are usually set in response to an action you take on the Website, such as security settings, logging in, filling in forms. You can set your browser to block cookies or send notifications about cookies. Keep in mind that some sites will not function without these files. These cookies do not store any information attributable to a specific person. These cookies may be set by us or by third party providers whose services we use on the Site. These cookies do not store any personally identifiable information.
These cookies are used to improve the functioning of the Website. They allow us to recognise and track the number of visitors and to monitor how visitors use the Website. They help us to improve the way the Website works, for example by enabling users to easily find what they are looking for. These cookies do not collect personally identifiable information. We use these tools to analyse and regularly improve the functionality of our Website. We may use the statistics obtained to improve the user experience and to make your visit to the Website more interesting for you as a user.